Vandring på alvaret
Se alla bilder

Första fredagen på terminen ägnades åt en åttakilometersvandring genom odlingslandskap, lövskog och på Stora Alvaret. När den karga stäppen som kallas alvar öppnade sig framför oss fyllde vi på våra energireserver med banan och qigong. Avslutningsvis hade forskningsstationen Station Linnå© vänligheten att låta oss tömma ljusfällan på sina besökande nattfjärilar. Härliga samtal denna dag, och fina möten med röd glada, brun kärrhök, ormvråk, ängshök, gök, sumpgentiana, stenmalört, vinbergssnäckor, bruna björnspinnare och ölandstokar.