VÄGG I VÄGG

Samarbete mellan Konstskolan 1 & 2 i konsttvåornas ateljéer. Sju installationer fördelade i sju rum…