Kostnader

KOSTNADER

Alla våra kurser är kostnadsfria men du betalar för ditt boende, kost och material du använder. Här berättar vi mer om kostnader under din studietid.

FÖR STUDERANDE SOM BOR PÅ SKOLAN, INTERNAT

Inackordering omfattar boende i rum och samtliga mål mat alla skoldagar. Alltså frukost, lunch och kvällsmat.

Enkelrum med egen dusch och toalett kostar 4600 kr/4 veckor. I det ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag.

Enkelrum med dusch och toalett i korridor kostar från 4200 kr/4 veckor. I det ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag.

Vi har 20 enkelrum belägna i 2 parhus i ett villaområde ca 500 m från skolan. I varje lägenhet delar 5 personer på kök, toalett och dusch. De rummen kostar 4100-4300 kr/4 veckor beroende på hur stora rummen är. Även där ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag.

Dubbelrum med dusch och toalett i korridoren kostar 3500 kr/4 veckor per person. I det ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag.

Under lördagar och söndagar är matsalen stängd, men det går att köpa färdiglagad mat i köket när matsalen är öppen.

FÖR ÖVRIGA STUDERANDE, EXTERNAT

Obligatorisk externatavgift (1250 kr /4-veckorsperiod) inkluderar lunch samt för- och eftermiddagskaffe varje skoldag. Att samlas kring gemensamma måltider är en så viktig del i den sociala samvaron på vår folkhögskola att ingen undantas från detta.

EGNA LÄROMEDEL OCH MATERIAL

Studerande betalar sina egna läromedel. Kostnaden beräknas till ca 1000 kr – 1500 kr för alla kurser utom Konstskolan 1
och 2 samt Designskolan. För dessa kurser beräknas kostnaderna för egna läromedel och material till 2500 kr/läsår.

OBLIGATORISKA KOSTNADER

Du betalar även en avgift för gemensamma läromedel, förbrukningsmaterial, kopiering och utskrifter samt resor med skolans bussar. Hur mycket du betalar beror på vilken kurs du går.

Kostnaden är:

150 kr/4 veckor för kursdeltagare på allmänna kurser
300 kr/4 veckor för kursdeltagare på Konstskolan I och II, Dokumentärfilmskolan, Designskolan,
Aktion för hållbar utveckling, Scenkonstskolan.
10 kr/dag för kursdeltagare på Torsdagsgruppen och Seniorkursen
Utomlänselever kan via sitt hemlän söka ev. bidrag.

STUDIERESOR

De studerande genomför vanligen en eller två längre studieresor. Dessa är en del av kursen och obligatoriska när så anges i kursplanen. Kostnaderna för dessa brukar uppgå till mellan 1500 – 4000 kr.