Kostnader

KOSTNADER

Alla våra kurser är kostnadsfria men du betalar för ditt boende, kost och material du använder. Här berättar vi mer om kostnader under din studietid. Priserna nedan avser läsåret 2023/2024.

FÖR STUDERANDE SOM BOR PÅ SKOLAN, INTERNAT

Boende på internatet kostar 4070 – 5490 kr/månad, beroende på standard. I priset ingår frukost, lunch och kvällsmat måndag till fredag. Vi har följande rumstyper:

  • Enkelrum med egen dusch och toalett.
  • Enkelrum med dusch och toalett i korridor.
  • Enkelrum i parhus i ett villaområde ca 500 m från skolan. I varje lägenhet delar 5 personer på kök, toalett och dusch.
  • Dubbelrum med dusch och toalett i korridoren.

Under lördagar och söndagar är matsalen stängd, men det går att köpa färdiglagad mat i köket när matsalen är öppen.

FÖR ÖVRIGA STUDERANDE, EXTERNAT

Obligatorisk externatavgift (1400 kr/4-veckorsperiod) inkluderar lunch samt för- och eftermiddagskaffe varje skoldag. Att samlas kring gemensamma måltider är en så viktig del i den sociala samvaron på vår folkhögskola att ingen undantas från detta.

EGNA LÄROMEDEL OCH MATERIAL

Studerande betalar sina egna läromedel. Kostnaden beräknas till ca 1000 kr – 1500 kr för alla kurser utom Konstskolan 1 och 2 samt Designskolan. För dessa kurser beräknas kostnaderna för egna läromedel och material till 2500 kr/läsår.

OBLIGATORISKA KOSTNADER

Du betalar även en avgift för gemensamma läromedel, förbrukningsmaterial, kopiering och utskrifter samt resor med skolans bussar. Hur mycket du betalar beror på vilken kurs du går.

Kostnaden är:

170 kr/4 veckor för kursdeltagare på allmänna kurser
340 kr/4 veckor för kursdeltagare på Konstskolan I och II, Dokumentärfilmskolan, Designskolan,
Leva med skogen, Scenkonstskolan.
10 kr/dag för kursdeltagare på Torsdagsgruppen och Seniorkursen
Utomlänselever kan via sitt hemlän söka ev. bidrag.

STUDIERESOR

De studerande genomför vanligen en eller två längre studieresor. Dessa är en del av kursen och är obligatoriska när så anges i kursplanen. Kostnaderna för dessa brukar uppgå till mellan 1500 – 4000 kr.