Terminstider

TERMINSTIDER 2022 – 2023

Höstterminen: 2022-08-22 – 2022-12-23 (18 veckor)
Vårterminen: 2023-01-09 – 2023-05-26 (20 veckor)

Höstlov v 44 2022
Sportlov v 8 2023
Påsklov v 15 2023

TERMINSTIDER 2023 – 2024

HT 2023-08-21 – 2023-12-22 (18 veckor)
VT 2024-01-08 – 2024-05-24 (20 veckor)

Höstlov v 44 2023
Sportlov v 8 2024
Påsklov v 14 2024