Allmän kurs
Ansök nu

ALLMÄN KURS

Studera på ett annorlunda och kreativt sätt på underbara Öland!

På allmän kurs kan du att läsa in gymnasiet. Du som har svenska som andraspråk kan också läsa grundskolans kärnämnen. Oavsett om du vill studera hos oss för att läsa in ämnen eller för att fördjupa dina kunskaper i det svenska språket och samhället studerar du i mindre grupper än på gymnasiet eller i grundskolan. Undervisningen är tematisk och ämnesöverskridande, vilket ofta upplevs som mer lustfyllt, kreativt och flexibelt. 

Hos oss studerar du i små, trygga grupper. Vi vill att alla ska känna att de får vara med – i skolan och i samhället. Genom skapande som skrivande, film, bild, scenkonst och andra uttrycksformer kan du visa dina kunskaper och färdigheter. Alltså inte bara genom bara prov och läxförhör, som vi sällan använder oss av. Många upplever detta sätt att lära sig som roligare och mindre stressande än på gymnasiet eller grundskolan. Dina egna intressen får ta plats. Bildning sker på så många fler sätt än bara via föreläsningar och genom att läsa böcker.

En stor del av undervisningen bygger på samtal och att vi gör saker tillsammans. Samtidigt får du chansen att blomma ut som individ. Alla är inte bekväma med att prata inför grupp och alla lär sig inte bäst på exakt samma sätt. Och det är faktiskt helt okej!

HÅLLBARHET, HÄLSA OCH INFLYTANDE ÄR VIKTIGT FÖR OSS

På Ölands folkhögskola antog vi för tre år sedan en ny handlingsplan. I den har vi tre tydliga mål med vår verksamhet, mål som kan sammanfattas i orden: inflytande, trivsel och hållbarhet. För oss är det jätteviktigt att alla som går eller arbetar här känner att skolan är en trygg plats där en kan må bra. Du ska också känna att du har inflytande och att skolans beslutsprocesser är öppna och demokratiska. Vi är mycket engagerade i hållbarhetsarbete och hela verksamheten bygger på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det kommer du märka av både i undervisningen och utanför skoltid! 

På Ölands folkhögskola jobbar vi också aktivt med hälsa. Det märks i våra scheman då hälsa finns med som en viktig del i samtliga allmänna kurser. Vi strävar också efter att du som deltagare på skolan ska ha en meningsfull och aktiv fritid. På skolan finns tillgång till träningslokal och det finns dessutom möjlighet att delta i flera olika ledarledda aktiviteter efter skoltid.

ALLMÄN KURS PÅ GYMNASIENIVÅ

Hos oss kan du läsa in hela gymnasiet, eller delar av och komplettera med de kurser du saknar. Tiden det tar beror främst på hur mycket du har läst innan.

Vi delar in allmän kurs i tre olika grupper baserat på din studiebakgrund. I dessa ingår undervisning i de gymnasieämnen som behövs för att du ska få så kallad grundläggande behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola.  Sättet att studera på Allmän kurs skiljer sig en del från vad du kanske mött på gymnasium eller komvux, eller som du minns från grundskolan. Bland annat jobbar vi mer tematiskt. Vad det innebär kan du läsa mer om här. Du kan även läsa Allmän kurs på gymnasienivå med svenska som andraspråk om du är klar med grundskolan. Läs mer om det här nedan.

ALLMÄN KURS SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du studera hos oss på grundskolenivå eller på gymnasienivå. För grundskola söker du till allmän kurs grundskolenivå – svenska som andraspråk. Vill du läsa på gymnasienivå söker du till allmän kurs på gymnasienivå. 

Läs mer om allmän kurs grundskolenivå – svenska som andraspråk

Läs mer om allmän kurs på gymnasienivå

EFTER ALLMÄN KURS

Efter avslutad Allmän kurs, är målet att du ska vara behörig att söka till universitet/högskola eller yrkeshögskola, eller till gymnasiet om du läst Svenska som andraspråk på grundnivå. Men för detta måste du ha läst in de kurser som krävs och läst tillräckligt många år. Läs mer om behörighet till högskola och universitet .

 

KOSTNADER

Undervisningen är statsfinansierad och avgiftsfri, men du betalar för mat och gemensamt material, plus hyra om du bor här. Du är berättigad till studielån från CSN om du fyller 20 år det år du börjar på skolan. Bor du på skolan och har långt hem? Då kan du också söka inackorderingstillägg.

 

VI HAR PLATSER KVAR INFÖR HÖSTTERMINEN -22

Vi har platser kvar så från och med nu är det löpande antagning. Tänk på att skicka in din ansökan så snart du har bestämt dig då vi behandlar nya ansökningar allt eftersom de kommer in. Vi  skickar ut antagningsbesked löpande, så snart vi gått igenom din ansökan och ringt referenser.

Vi tar även emot ansökningar under sommaren och antar i mån av plats.

Läs mer om hur antagningen går till här!

Allmän kurs – Gymnasienivå

Hos oss kan du läsa in gymnasiet. Tiden det tar beror främst på hur vad du har med...

Läs mer »

Allmän kurs grundskolenivå

Om du har ett annat modersmål än svenska och vill studera på grundskolenivå är...

Läs mer »