Allmän kurs

ALLMÄN KURS – BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSER

På allmän kurs kan du läsa in grundläggande högskolebehörighet. Du kan även få behörighet till gymnasiet genom att läsa in motsvarande grundskolans årskurs 9. Här följer en kort översikt över de olika allmänna kurser vi har på Ölands folkhögskola.

ALLMÄN KURS SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om du har ett annat modersmål än svenska och vill läsa både svenska grund och andra ämnen på samma nivå så är Allmän kurs svenska som andraspråk en bra utbildning för dig. Du läser ämnen för att kunna söka till vissa yrkesinriktade gymnasieutbildningar eller till Allmän kurs grund/gymnasium på folkhögskola. Läs mer om Allmän kurs svenska som andraspråk här.

ALLMÄN KURS BILD, HÄLSA OCH FILM

På Allmän kurs bild, film, hälsa eller praktisk läser du i en ämnesgrupp som passar dina behov. Du har möjlighet att läsa in hela gymnasiet, eller läsa in det du saknar för att söka till universitet och högskola. Saknar du delar av grundskolan kan du läsa in ämnen för att få behörighet till gymnasiet. Vid läsårets början gör vi tillsammans en individuell studieplan som passar dig och din nivå.

Du kombinerar ämnesstudierna med en inriktning under två dagar i veckan. Här kan du läsa om Allmän kurs bild, Allmän kurs film  eller Allmän kurs hälsa.

ALLMÄN KURS FÖRDJUPNING

Allmän kurs fördjupning är för dig som har godkänt i de flesta kurser som krävs för grundläggande behörighet och har siktet inställt på högskola eller universitet. Här får du chansen att fördjupa dig och komplettera med särskilda behörigheter. Läs mer om Allmän kurs fördjupning här.

ATT STUDERA PÅ ALLMÄN KURS

Efter avslutad Allmän kurs, kan du vara behörig att söka till universitet/högskola och yrkeshögskola, eller till gymnasiet om du läst på grundnivå. Då ska du ha läst in de kurser som krävs. Läs mer om behörighet till högskola och universitet här.

Undervisningen är statsfinansierad och avgiftsfri, men du betalar för mat och gemensamt material, plus hyra om du bor här. Du är berättigad till studielån från CSN om du fyller 20 år det år du börjar på skolan. Bor du på skolan och har långt hem, kan du också söka inackorderingstillägg.

Första antagningsdag är 3 maj 2021. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid så att vi har den när det är dags för antagning inför det nya läsåret. Vi börjar skicka ut antagningsbesked efter den 3 maj 2021, så snart vi gått igenom din ansökan och ringt referenser.

Vi tar även emot ansökningar efter detta datum och antar i mån av plats.

Allmän kurs Hälsa

  Behöver du en gymnasieutbildning? Återstår bara något lite eller har du sparat hela din...

Läs mer »

Allmän kurs Fördjupning

Allmän kurs fördjupning är för dig som har godkänt i de flesta kurser som krävs...

Läs mer »

Om ansökan till allmän kurs

Här kan du läsa om vad du behöver skicka tillsammans med din ansökan till Allmän...

Läs mer »

Allmän kurs Grund – svenska som andra språk

Om du har ett annat modersmål än svenska och vill studera på grundskolenivå så är...

Läs mer »

Allmän kurs – Svenska som andraspråk

Om du har ett annat modersmål än svenska och vill studera på gymnasienivå så är...

Läs mer »

Allmän kurs Bild

  Behöver du en gymnasieutbildning? Återstår bara något lite eller har du sparat hela din...

Läs mer »

Allmän kurs Film

  Behöver du en gymnasieutbildning? Återstår bara något lite eller har du sparat hela din...

Läs mer »