Allmän kurs Ansök nu

ALLMÄN KURS

Studera på ett annorlunda och kreativt sätt på underbara Öland!

På allmän kurs finns möjlighet att läsa in gymnasiet och för dig med svenska som andraspråk även grundskolans kärnämnen. Oavsett om du vill läsa in gymnasiet eller fördjupa dina kunskaper om det svenska samhället innebär att läsa allmän kurs hos oss att du studerar i mindre grupper än på gymnasiet eller i grundskolan. Undervisningen sker dessutom tematiskt och ämnesöverskridande, vilket ofta upplevs som mer lustfyllt, kreativt och flexibelt. Dina egna intressen får ta plats och bildning sker på så många fler sätt än bara via föreläsningar och läsning.

Hos oss studerar du i små, trygga grupper. Vi vill att alla ska känna att de får vara med – i skolan och i samhället. Genom skrivande, film, bild, scenkonst med fler uttrycksformer kan du visa dina kunskaper och färdigheter, än bara genom bara prov och läxförhör. Många upplever detta sätt att lära sig som roligare och mindre stressande än på gymnasiet eller grundskolan.

En stor del av undervisningen bygger på samtal och att vi gör saker tillsammans, men samtidigt får du chansen att blomma ut som individ. Alla är inte bekväma att prata inför grupp och alla lär sig inte bäst på exakt samma sätt. Och det är faktiskt helt okej!

VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

På Ölands folkhögskola antog vi för tre år sedan en ny handlingsplan. I den syns tre tydliga mål med vår verksamhet, mål som skulle kunna sammanfattas i orden: inflytande, trivsel och hållbarhet. För oss är det jätteviktigt att alla som går eller arbetar här känner att skolan är en trygg plats där du kan må bra. Du ska också känna att du har ett stort inflytande och att skolans beslutsprocesser är öppna och demokratiska. Vi är också mycket engagerade i hållbarhetsarbete och hela verksamheten bygger på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det kommer du märka av både i undervisningen och utanför skoltid! 

På Ölands folkhögskola jobbar vi också aktivt med hälsa som en del av vårt hållbarhetsarbete. Det märks i våra scheman då hälsa finns med som en viktig del i samtliga allmänna kurser. Vi strävar också efter att du som deltagare på skolan ska ha en meningsfull och aktiv fritid. På skolan finns tillgång till träningslokal och det finns dessutom möjlighet att delta i flera olika ledarledda fysiska aktiviteter efter skoltid.

ALLMÄN KURS PÅ GYMNASIENIVÅ

Hos oss kan du läsa in hela gymnasiet, eller delar av och komplettera med de kurser du saknar. Tiden det tar beror främst på hur mycket du har läst innan.

Vi delar in allmän kurs i tre olika grupper baserat på din studiebakgrund. I dessa ingår undervisning i de gymnasieämnen som behövs för att du ska få så kallad grundläggande behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola.  Sättet att studera på Allmän kurs skiljer sig en del från vad du kanske mött på gymnasium eller komvux, eller som du minns från grundskolan, bland annat jobbar vi mer tematiskt. Vad det innebär kan du läsa mer om här. Du kan även läsa Allmän kurs på gymnasienivå med svenska som andraspråk om du är klar med grundskolan. Läs mer om det här under.

ALLMÄN KURS SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du studera hos oss på grundskolenivå eller på gymnasienivå. Du söker till allmän kurs svenska som andraspråk grund för att läsa grundskola. Vill du läsa på gymnasienivå söker du till allmän kurs på gymnasienivå. Du läser ämnen för att lära dig mer om språket och samhället, eller för att kunna söka till vissa yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Efter avslutad grundnivå kan du fortsätta med Allmän kurs på gymnasienivå hos oss. Läser du på gymnasienivå kan du senare söka till yrkeshögskola, universitet eller högskola. 

Läs mer om allmän kurs svenska som andraspråk grundskola här.

Läs mer om gymnasienivå här.

ATT STUDERA PÅ ALLMÄN KURS

Efter avslutad Allmän kurs, är målet att du ska vara behörig att söka till universitet/högskola eller yrkeshögskola, eller till gymnasiet om du läst Svenska som andraspråk på grundnivå. Men för detta måste du ha läst in de kurser som krävs. Läs mer om behörighet till högskola och universitet här.

Undervisningen är statsfinansierad och avgiftsfri, men du betalar för mat och gemensamt material, plus hyra om du bor här. Du är berättigad till studielån från CSN om du fyller 20 år det år du börjar på skolan. Bor du på skolan och har långt hem, kan du också söka inackorderingstillägg.

Vi börjar ta in på kursen från och med 2 maj 2022. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid så att vi har den när det är dags för antagning inför det nya läsåret. Vi börjar skicka ut antagningsbesked redan i slutet av maj 2022, så snart vi gått igenom din ansökan och ringt referenser.

Vi tar även emot ansökningar under sommaren och antar i mån av plats.

Läs mer om hur antagningen går till här!
Ansök nu

Allmän kurs – Gymnasienivå

Hos oss kan du läsa in hela gymnasiet, eller läsa in de kurser du saknar. Tiden det...

Läs mer »

Allmän kurs – svenska som andraspråk

Om du har ett annat modersmål än svenska och vill studera på gymnasienivå så är...

Läs mer »

Allmän kurs grund – svenska som andraspråk

Om du har ett annat modersmål än svenska och vill studera på grundskolenivå så är...

Läs mer »