Antagningen till Allmän kurs
Ansök nu

Hur du ansöker till Allmän kurs

Här kan du läsa om vad du behöver skicka in tillsammans med din ansökan till Allmän kurs på Ölands folkhögskola.

När du söker till Allmän kurs behöver du skicka in betyg från grundskola och gymnasium (eller motsvarande), namn och telefonnummer till en referensperson och skriva ett personligt brev. Har du varit ute i arbetlivet en längre tid kan ett arbetsgivarintyg också vara bra att skicka in.

Betyg

Vi vill att du skickar in betyg från grundskolan eller från gymnasiet, om du har några. Vi vill kunna se vilka kurser du är klar med så att vi kan göra en studieplan som är rätt för dig. Hur många gymnasiepoäng du har kan också påverka hur lång tid du behöver läsa på folkhögskola. Hur bra själva betygen är spelar mindre roll.

Referensperson

Lämna namn och telefonnummer till en person som kan berätta mer om dig. Det kan vara en lärare som du har haft, eller en arbetsgivare. Det ska inte vara en släkting eller en kompis. Det är viktigt att du har kontaktat den person som du ger oss som referensperson och att den sagt ja till det. Då vet den personen varför vi ringer.

Personligt brev

Vi vill kunna bilda oss en uppfattning om vem du är. Därför vill vi att du skriver en text, eller på annat sätt, berättar vem du är. Vi vill veta vad du gjort hittills i livet, varför du söker till skolan, vad du har för förväntningar på utbildningen och om det är någonting annat som du tycker att vi borde veta om dig.

Intyg om arbetslivserfarenhet

Om du har haft en sammanhängande heltidsanställning på minst 24 månader (2 år) ska du skicka in intyg från arbetsgivaren som bevisar det. Då kan det räknas in i din tidsomfattning. Två års sammanhängande arbetlivserfarenhet kan motsvara 1 läsår.

För att bli antagen

  • ska du fylla minst 18 år det år som kursen börjar.
  • ska du ha skickat in en komplett ansökan.
  • ska du ha godkända betyg från svensk grundskola eller motsvarande (godkänt i Sv/Sva, Eng, Ma, Sh från årskurs 9).
  • måste vi bedöma att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. På distanskursen med inriktning hälsa är kraven lite högre. Där måste du ha minst ett års studier på gymnasiet (800 godkända gymnasiepoäng) eller minst två års arbetslivserfarenhet, som kan styrkas med ett arbetsgivarintyg.

Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen kommer per e-post senast en vecka efter att vi fått in din ansökan. Senast två veckor efter sista ansökningsdag, 15 april, får du besked om du har blivit antagen, står på reservplats eller ej är antagen. I mån av plats gör vi antagningar senare, även under sommaren.

URVALSKRITERIER – HUR VÄLJER SKOLAN VILKA SOM ANTAS?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan antar de som:

  • har påbörjat en allmän kurs på Ölands folkhögskola,  samt har god närvaro och betalat sina räkningar
  • har störst behov av allmän kurs
  • om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola

Beslut om antagning fattas av kursansvarig. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor.

ANSÖK TILL LÄSÅRET 2024/2025
Löpande antagning i mån av plats

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid så att vi har den när det är dags för antagning inför det nya läsåret.