Allmän kurs grund – svenska som andraspråk Ansök nu

ALLMÄN KURS GRUND – SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om du har ett annat modersmål än svenska och vill studera på grundskolenivå så är Allmän kurs grund – svenska som andraspråk en bra utbildning för dig. Du läser olika kurser för utveckla din svenska. Du får lära dig om samhället, naturen och vår miljö.

De kurser som ingår är:
Svenska som andraspråk, grund
Samhällskunskap
Naturkunskap
Matematik

På Allmän kurs grund – svenska som andraspråk jobbar vi med svenska språket på många olika sätt. Vi läser, skriver, talar och lyssnar. Vi tränar också svenska genom praktiskt arbete med kost & hälsa, hållbarhet och demokrati. Vår miljöskola ger inblickar i vår klimatpåverkan, och våra verkstäder står öppna för olika kulturprojekt. Vi gör studiebesök där vi får nya kunskaper om samhället, besöker myndigheter, företag och föreningar för att skapa samarbeten. Vi förbereder oss för framtida jobb.

På detta sätt får dina studier ett sammanhang och en förankring i din vardag. Allmän kurs grund Svenska som andraspråk inleds med att vi tillsammans med dig gör en studieplan, där vi lyssnar till dina mål för framtiden, och hjälper dig till en lämplig startnivå för svenskundervisningen.

KOSTNADER

Enkelrum kostar 4000-4200 kr/4 veckor. Frukost, lunch, middag ingår måndag till fredag.

Dubbelrum kostar 3400 kr/4 veckor per person. Frukost, lunch, middag ingår måndag till fredag.

Om du ej bor på skolan är skollunchen obligatorisk och kostar 1250 kr /4-veckorsperiod. Obligatorisk materialkostnad 150 kr/4 veckor.

Löpande antagning

Efter 3 maj har vi löpande antagning till våra allmänna kurser. Du kan söka fram till kursstart och har möjlighet att bli antagen så länge det finns platser på kursen. 

Kursen börjar 16 augusti 2021 och slutar 27 maj 2022. Vi börjar skicka ut antagningsbesked när vi gått igenom din ansökan och talat med referenspersoner.

OM DU HAR FRÅGOR ELLER VILL BESÖKA SKOLAN HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS!

Lars Gustavsson, lärare, mejl: lars.gustavsson@olandsfolkhogskola.se

Sofie Noova Gunler, lärare, mejl: sofie.noova.gunler@olandsfolkhogskola.se

Dalya Barbakh, språkstödjare, mejl: dalya.barbakh@olandsfolkhogskola.se

Ansök nu

Kursansvariga

Lars Gustavsson

Lärare

Sofie Noova Gunler

Lärare Svenska som andraspråk, samhällskunskap

Språkstödjare

Dalya Barbakh

Språkstödjare