Deltagarstöd

Deltagarstöd

På Ölands folkhögskola har ditt välbefinnande hög prioritet. Det ger de bästa förutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Därför har vi ett väl utbyggt stöd till skolans deltagare, som består av kurator, deltagarstödjare, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Tillsammans med skolans ledning utgör de vårt deltagarhälsoteam, som träffas varje vecka.

Kurator

Caroline Järkestig Vasquez, kurator

Skolans kurator heter Caroline Järkestig Vasquez. Kontakta henne när du behöver prata, vare sig det handlar om stora eller små bekymmer. Hon hjälper även till med kontakter med sjukvård, kommun och andra myndigheter.

Du bokar tid via mejl till caroline.jarkestig.vasquez@olandsfolkhogskola.se, eller genom att be en lärare att kontakta henne. Det kostar inget och Caroline har givetvis sekretess. Hon finns på plan 1 i Kryddgården.

Deltagarstöd

Malin Hansson, deltagarstöd

Dardan Bacovic, deltagarstöd

Malin Hansson och Dardan Bacovic hjälper till med att få vardagen att fungera för våra deltagare, och finns längst bort på plan 1 i Kryddgården. De finns på skolan både under dagtid, på kvällarna och en del helger. De har också hand om caféet vissa kvällar och finns där för samtal och någon att hänga med.

Du når Malin på 072 – 465 81 77
Du når Dardan på 072 – 500 71 78

Studie- och yrkesvägledning

Christina Henriksson, studie och yrkesvägledare

Vår SYV Christina Henriksson hjälper dig med studieplanering, studieekonomi (CSN), frågor kring yrkesval och arbete med mera. Om du vill börja studera hos oss och vill ha information om skolan, eller vill komma på studiebesök är du välkommen att kontakta Christina.

Telefon: 0485-564425
Mail: christina.henriksson@olandsfolkhogskola.se

Specialpedagog

Ingrid Dehlbom, specialpedagog

Ingrid hjälper våra lärare att skapa en bra lärmiljö i undervisningen. Om du behöver stöd med struktur eller hjälpmedel i ditt lärande kan du också kontakta Ingrid. Hon finns på plan 2 i den gamla huvudbyggnaden.

Telefon: 0485 – 56 44 04
Mail: ingrid.dehlbom@olandsfolkhogskola.se