Behandling av personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter av Region Kalmar län

När du ansöker till eller studerar vid våra folkhögskolor i Region Kalmar län registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din ansökan eller dina studier. Personuppgifterna behövs bland annat för att Regionens folkhögskolor ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandahålla utbildning. Dina personuppgifter kan exempelvis behandlas för följande ändamål: ansökningsförfarande, antagningsförfarande, kursdeltagande och vid boende på folkhögskolornas internat.

Till höger finner du en PDF för nedladdning. Där hittar du utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Eller läs samma text här.