Byggnadsvård

Lär dig byggnadsvård på Capellagården

Välkommen till utbildningen i Byggnadsvård, som hålls på Capellagården i Vickleby på södra Öland. Du kommer under ett år att praktiskt och teoretiskt få kunskaper och färdigheter inom olika tekniker och material. Pedagogiken utgår från ”lärande genom görande” och du kommer samla många erfarenheter genom olika projekt på byggnader på Öland och i regionen.

Byggnadsvårdsutbildningen på Capellagården drivs i samarbete mellan Ölands Folkhögskola, Capellagården och Himmelsberga Ölands museum. Utbildningen klassas som en folkhögskoleutbildning i eftergymnasiala studier och syftar till att ge dig en bred insyn och kännedom om Byggnadsvårdens olika professioner.

En solig innergård med trädgårdsmöbler, inramad av äldre träbyggnader. Ett stort träd syns i mitten och några personer rör sig på gården.

Att utveckla ditt hantverkskunnande som byggnadsvårdare är centralt i utbildningen. Kurserna belyser traditionella material och metoder, maskinkunskap, samt frågor som rör hållbarhet, kultur- och arkitekturhistoriska samt byggnadsantikvariska aspekter. Genom möten med yrkesutövare och i kursmoment belyser vi även eget företagande och byggekonomi.

Utbildningen ger dig en plattform att stå på oavsett om du önskar att få en bred grund inför vidare studier, ta ett kliv ut i yrkeslivet eller bredda dina kunskaper utifrån tidigare profession. På Capellagården finns en ansvarig lärare i Byggnadsvård och i utbildningen medverkar även byggnadsvårdslärare, gästlärare och föreläsare.

På utbildningen i Byggnadsvård

 • sker undervisning i en grupp om 14 studerande
 • är större delen av utbildningen är praktisk arbete på faktiska objekt
 • gör vi studiebesök och studieresor för att vidga perspektiv och kunnande
 • bjuder vi in gästlärare och föreläsare för fördjupning i olika ämnen och professioner

Kurser som ingår

Den pedagogiska tanken tar sig an byggnaden genom att under hösten gå igenom husets yttre skal och stomme. När vintern kommer går vi in i värmen och arbetar med husets inre delar för att till våren återigen gå ut och titta på husets placering, trädgård och omgärdning. Fokus i kurserna varierar från år till år beroende på vilka byggnader vi kan erhålla som studieobjekt.

Arkitektur-/ bebyggelsehistoria

 • Byggnadstekniker: Hantverk och metoder
 • Stilhistoria: Influenser, nationella/regionala/lokala traditioner
 • Bebyggelse: Samhällen, byar, byggnader
 • Kulturhistoriska värden
 • Trädgårdshistoria – landskapet och gården

Trä – konstruktion och snickerier

 • Stomme och konstruktion
 • Exteriöra snickerier
 • Interiöra snickerier
 • Omgärden och grindar
 • Restaurering, renovering och nytillverkning
 • Material, verktyg, tekniker
 • Profilhyvling – profiler och listverk
 • Stilhistoria, datering
 • Virkeskunskap – från skog till virke

Tak, fasad

 • Material och tekniker
 • Lokala utföranden och traditioner

Målning och färg

 • Stil och tid
 • Tillverka egen färg – linoljefärg, äggoljetempera, slamfärg mm
 • Målerimetoder, underlag och färgens egenskaper
 • Färgborttagning
 • Inre ytskick vägg: Tapetsering, pappspänning, lumppapp mm

Lera och Murning

 • Lera – slamma, klina, bygga
 • Murar och gärden
 • Murning och putstekniker
 • Eldstäder

Antikvariska aspekter och byggjuridik

 • Undersökningsmetodik
 • Dokumentation
 • Lagstiftning
 • Byggekonomi och hållbarhet
 • Eget företagande

Övrig information

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)

Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande

Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 21 lärarledda.

Antal studerande: 14

Utbildningsledare: Victoria Brännström

Utbildningsform: Folkhögskoleutbildning

Terminsdatum

Hösterminen: 2024-08-19 – 2024-12-20 (18 veckor, heltid)
Vårterminen: 2025-01-07 – 2025-05-06 (22 veckor, heltid)

Serviceavgift

850kr/månad vilket täcker kostnader för material/förbrukningsmaterial i undervisning, maskiner, verktyg och resor. Faktureras månadsvis.

Boende

Du som blir antagen till någon av skolans utbildningar erbjuds ett boende på skolan. Rummen är av enkel standard och är belägna i stugorna i pensionatsbacken och i skolans olika mangårdsbyggnader. Varje hus med sin alldeles egen karaktär och historia. Här hittar du mer information om boendestandard och hyra: Liv och boende på Capellagården.

Ansökan

Fyll i ansökningsformuläret på Capellagårdens hemsida som bland annat innehåller ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen och vad du har för planer efter utbildningen.

Kontakt

Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta

Victoria Brännström, victoria.brannstrom@capellagarden.se

Camilla Bäckman Pontén rektor@capellagarden.se 070 3613267

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition, info@capellagarden.se, 0485-361 32

Varmt välkommen med din ansökan!

Camilla Bäckman Pontén, Rektor Capellagården

Victoria Brännström, Utbildningsledare Capellagården

Åke Holm, Rektor Ölands Folkhögskola

Julius Sääf, Verksamhetschef Himmelsberga /Ölands Museum