Byggnadsvård

Byggnadsvård 1 år

Välkommen till utbildningen i Byggnadsvård. Du kommer under ett år att praktiskt och teoretiskt få kunskaper och färdigheter inom olika tekniker och material. Pedagogiken kommer utgå från ”lärande genom görande” och du kommer samla många erfarenheter genom olika projekt på byggnader på Öland och i regionen.

Byggnadsvårdsutbildningen på Capellagården drivs i samarbete mellan Ölands Folkhögskola, Capellagården och Himmelsberga Ölands museum. Utbildningen klassas som en folkhögskoleutbildning i eftergymnasiala studier och syftar till att ge dig en bred insyn och kännedom om Byggnadsvårdens olika professioner.

Att utveckla ditt hantverkskunnande som byggnadsvårdare är centralt i utbildningen. Kurserna kommer belysa traditionella material och metoder, maskinkunskap, samt frågor som rör hållbarhet, kultur- och arkitekturhistoriska samt byggnadsantikvariska aspekter. Genom möten med yrkesutövare och i kursmoment belyser vi även eget företagande och byggekonomi. Utbildningen ger dig en plattform att stå på oavsett om du önskar att få en bred grund inför vidare studier, ta ett kliv ut i yrkeslivet eller bredda dina kunskaper utifrån tidigare profession. På Capellagården finns en ansvarig lärare i Byggnadsvård och i utbildningen medverkar även byggnadsvårdslärare, gästlärare och föreläsare.

På utbildningen i Byggnadsvård

  • sker undervisning i en grupp om 12-14 studerande
  • är större delen av utbildningen är praktisk arbete på faktiska objekt
  • gör vi studiebesök och studieresor för att vidga perspektiv och kunnande
  • bjuder vi in gästlärare och föreläsare för fördjupning i olika ämnen och professioner

Kurser som ingår

Den pedagogiska tanken tar sig an byggnaden genom att under hösten gå igenom husets yttre skal och stomme. När vintern kommer går vi in i värmen och arbetar med husets inre delar för att till våren återigen gå ut och titta på husets placering, trädgård och omgärdning. Fokus i kurserna varierar från år till år beroende på vilka byggnader vi kan erhålla som studieobjekt.

Arkitektur-/ bebyggelsehistoria

Byggnadstekniker: Hantverk och metoder

Stilhistoria: Influenser, nationella/regionala/lokala traditioner

Bebyggelse: Samhällen, byar, byggnader

Kulturhistoriska värden

Trädgårdshistoria – landskapet och gården.

Trä – konstruktion och snickerier

Stomme och konstruktion

Exteriöra snickerier

Interiöra snickerier

Omgärden och grindar

Restaurering, renovering och nytillverkning

Material, verktyg, tekniker

Profilhyvling – profiler och listverk

Stilhistoria, datering

Virkeskunskap – från skog till virke

Tak, fasad

Material och tekniker

Lokala utföranden och traditioner

Målning och färg

Stil och tid

Tillverka egen färg – linoljefärg, äggoljetempera, slamfärg mm

Målerimetoder, underlag och färgens egenskaper

Färgborttagning

Inre ytskick vägg: Tapetsering, pappspänning, lumppapp mm

Lera och Murning

Lera – slamma, klina, bygga

Murar och gärden

Murning och putstekniker

Eldstäder

Antikvariska aspekter och byggjuridik

Undersökningsmetodik

Dokumentation

Lagstiftning

Byggekonomi och hållbarhet

Eget företagande

Övrig information

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)

Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande

Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 21 lärarledda.

Antal studerande: 12-14

Utbildningsledare: Victoria Brännström

Utbildningsform: Folkhögskoleutbildning

Terminsdatum

Hösterminen: 2023-08-21 till 2023-12-21 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2024-01-08 till 2024-06-07 (22 veckor, heltid)

Serviceavgift

850kr/månad vilket täcker kostnader för material/förbrukningsmaterial i undervisning, maskiner, verktyg och resor. Faktureras månadsvis.

Ansökan

Fyll i ansökningsformuläret  på Capellagårdens hemsida som bland annat innehåller ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen och vad du har för planer efter utbildningen.

Kontakt

Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta

Victoria Brännström, victoria.brannstrom@capellagarden.se

Camilla Pontén rektor@capellagarden.se 070 3613267

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition, info@capellagarden.se, 0485-361 32

Varmt välkommen med din ansökan!

Camilla Pontén, Rektor Capellagården

Victoria Brännström, Utbildningsledare Capellagården

Åke Holm, Rektor Ölands Folkhögskola

Julius Sääf, Verksamhetschef Himmelsberga /Ölands Museum