Lokaler

VÅRA LOKALER

Ölands folkhögskola består av en mängd byggnader. Den äldsta är över 100 år gammal och den nyaste, matsalen, invigdes 2017. Vi har verkstäder, klassrum, ateljéer, filmredigering, ljudstudio, café, deltagarkök, bibliotek och andra gemensamma utrymmen spridda över skolan. Mitt i skolområdet ligger vår fina park.