Karta

Det kan vara svårt att hitta bland alla byggnader som är skolan. Vi hoppas att kartan kan vara till hjälp!

1. Huvudbyggnaden.
2. Matsal.
3. Expedition.
4. Konstens hus.
5. Villa Palm.
6. Norra Flygeln.
7. Kryddgården
8. 7:an och 8:an.
9. A-huset.
10. B-huset
11. C-huset
12. 6:an
13. 5:an