Nätverk

TRÅDLÖST NÄTVERK

Det finns ett trådlöst nätverk på skolan som täcker allt elevboende och skolans lokaler. För att få åtkomst till det trådlösa nätverket måste en konfigurera sin dator eller telefon manuellt och ha ett användarkonto på skolans domän, FHS. Guider för detta finns här i form av PDF- filer. Det finns även ett trådlöst nätverk som heter RegionKalmarlan-Guest, det ger en internetanslutning utan lösenord, men fordrar att du godkänner användarvillkoren på regionens hemsida som öppnas automatiskt.
Behöver en ytterligare hjälp med att komma åt det trådlösa nätverket kontaktas systemansvarig, Kent Andersson.

MAC/IPHONE/IPAD

Har du en Mac väljer du Anslut till annat nätverk, skriv in nätverkets namn FHS1 (obs stora bokstäver). Säkerhet WPA2-Enterprise. Under användare skriver du det inlogg till skolans nätverk du fått av din kursföreståndare, eller skolans öppna inlogg ”Oland”. Om du använder ditt egna konto, måste det först aktiveras genom att du loggar in på en av skolans fasta datorer och byta till ett eget lösenord. Du tillfrågas om certifikat, välj att ”Lita på” skolans nätverk.

ANDROID

Välj: Lägg till Wi-Fi-nätverk. Namnet på nätverket är FHS1 (obs stora bokstäver). Säkerhet väljer ni 802.1x EAP. Under användare skriver du det inlogg till skolans nätverk du fått av din kursföreståndare, eller skolans öppna inlogg ”Oland”. Om du använder ditt egna konto, måste det först aktiveras genom att du loggar in på en av skolans fasta datorer och byta till ett eget lösenord. Om det frågar efter certifikat för platsen så tar man bort kravet om godkännande med certifikat. Det behövs inget certifikat för att använda det trådlösa nätverket, bara ett användarkonto.

PDF manualer till Windows:

Manual Windows 10, PDF