Nätverk

TRÅDLÖST NÄTVERK

Det finns ett trådlöst nätverk på skolan som täcker allt elevboende och de flesta av skolans lokaler. För att få åtkomst till det trådlösa nätverket måste man konfigurera sin dator manuellt och ha ett användarkonto på skolans domän, FHS. Guider för detta finns här, och för Windows XP, Vista, 7 och 8(samma som win7) i form av PDF- filer. Behöver man ytterligare hjälp med att komma åt det trådlösa nätverket kontaktar man systemansvarig.

MAC/IPHONE/IPAD

Har man en Mac väljer man Anslut till annat nätverk, skriv in nätverkets namn FHS1 (obs stora boksäver). Säkerhet WPA2-Enterprise. Under användare skriver du det inlogg till skolans nätverk du fått av din kursföreståndare. Du måste först aktivera ditt konto genom att logga in på en av skolans fasta datorer och byta till ett eget lösenord. Då skriver du följaktligen ditt egna lösenord på raden för lösenord. Om det frågar efter certifikat för platsen så tar man bort kravet om godkännande med certifikat. Det behövs inget certifikat för att använda det trådlösa nätverket, bara ett användarkonto.

ANDROID

Välj: Lägg till Wi-Fi-nätverk. Namnet på nätverket är FHS1 (obs stora bokstäver). Säkerhet väljer ni 802.1x EAP. Sedan fyller ni i användare, samma som när ni loggar in på skolans datorer, och ert egna lösenord. Ni måste ha loggat in och bytt till ett eget lösenord för att aktivera ert konto.

WINDOWS 8

Se manualen för Windows 10.

PDF manualer till Windows:

Manual till Windows 7, PDF

Manual Windows 10, PDF

Manual Windows Vista, PDF

Manual Windows XP, PDF