Rättigheter och regler

Din rättigheter på skolan och GEMENSAMMA REGLER

Ölands folkhögskola är en skola och arbetsplats för vuxna. Målsättningen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och social kompetens. Arbetsmiljön skall inbjuda till gemensamt ansvar för studierna, stimulerande diskussioner och en kamratlig samvaro.

För att arbetet och samlevnaden på skolan och i internatet skall fungera finns ett antal ordningsregler, reglerna kan sammanfattas i följande punkter.

Alla som går på Ölands folkhögskola är vuxna och behandlas utifrån det.
•    vi visar varandra respekt och hänsyn
•    vi visar ansvar för vår gemensamma miljö i skolan och på internatet
•    våra arbetstider ska respekteras
•    det krävs aktiv närvaro på lektionerna
•    hela skolans område ska vara alkohol- och drogfritt

Vad dessa regler innebär finns förklarat i nedanstående pdf-fil, Ölands folkhögskolas Studeranderättslig standard. Det är viktigt att alla känner till reglerna och vad de innebär. Innan du kan skicka din ansökan måste du läsa reglerna och bekräfta att du läst och accepterar dem.

Du hittar vår studeraderättsliga standard i PDFen nedan.

Studeranderättslig standard Ölands folkhögskola, uppdaterad 20240416

Här hittar du vår handlingsplan mot sexuella trakasserier:

Handlingsplan mot sexuella trakasserier, uppdaterad 20200131