Skogsträdgård och hållbarhet för seniorer
Se alla bilder

Skogsträdgård, natur och hållbarhet – för seniorer

Seniorkursen är en folkhögskolekurs för dig som är nyfiken på din omvärld och har slutat jobba alternativt, inte längre arbetar heltid. Vår tisdag/onsdagsgrupp har inriktning skogsträdgård, natur och hållbarhet.

SKOGSTRÄDGÅRD OCH HÅLLBARHET

En hållbar framtid handlar i mångt och mycket om vår relation med naturen, en klok användning av naturresurser och frågan om vad som är ett gott liv. Skogsträdgården blir vår utgångspunkt i att utforska och lära oss mer om hållbarhet och hur vi ska kunna sprida det vi lär oss tillsammans. 

2018 började skolans skogsträdgård anläggas. Du hittar den öster om skolbyggnaderna, vid vår fotbollsplan. Men, vad är en skogsträdgård? Jo, en skogsträdgård försöker efterlikna naturliga ekosystem och framför allt försöker den efterlikna ett skogsbryn med ett särskilt fokus på ätbara, fleråriga växter. Vad vi äter och hur vi odlar det vi äter har stor betydelse för miljö- och klimatpåverkan. Skogsträdgårdsodling, eller agroforestry som det också kallas, är en relativt ny odlingsform med fokus på att producera mat och nyttoväxter som naturen gör det. En odlingsform som är kolinlagrande och kryllar av liv. Vi odlar inte bara växter, vi odlar jorden.

Olika kurser har arbetat med platsen under årens gång och nu kan det vara din tur att få vara med att arbeta med, i och för skogsträdgården och vara en pionjär även som pensionär. 

TEORI, PRAKTIK OCH GESTALTNING PÅ SENIORKURSEN

På kursen varvar vi teori och praktik. Vi använder boken Skogsträdgården. Odla ätbart överallt av Philip Weiss och Annevi Sjöberg som kursbok. Vi samtalar utifrån det vi läser och får också kunskap genom föreläsningar och annat material. Dessutom arbetar vi praktiskt med det vi lär oss och prövar oss fram i skogsträdgården med att rensa, beskära, plantera, planera och skörda. Fram till höstlovet, v. 44.

Vissa veckor arbetar kursen gestaltande eller praktiskt med hantverk tillsammans med olika gästlärare. Att lära för hållbar utveckling handlar inte bara om att få kunskap om ämnet, vi behöver också kreativitet, fantasi, samarbeta, tänka kritiskt, vara självreflekterande m.m. Vi tror att olika uttryck behövs för det.

MÖTE, ERFARENHET, IDENTITET

En bärande idé inom folkhögskolan, och därmed också för kursen, är att utgå från deltagarnas kunskaper och erfarenheter. I det här fallet bygger dessa på lång livs- och yrkeserfarenhet. I mötet kring t ex aktuella frågor, studiebesök, litteratur, natur, kultur och film skapar vi utrymme för samtal där dessa erfarenheter får vara betydelsefulla. Samtidigt skaffar vi oss nya erfarenheter. Du som går kursen bidrar med det som intresserar dig. Vi hoppas att delaktighet, medskapande och engagemang i kursen kommer berika dig.

DEMOKRATI, BILDNING OCH KULTUR

Syftet med Seniorkursen är i grunden att lära sig nya saker, att känna gemenskap och få möjlighet att lära känna nya människor. Alla folkhögskolor arbetar utifrån statens fyra syften med folkbildningen:
– att stärka och utveckla demokratin
– bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
– bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet

För folkhögskolor i Region Kalmar län gäller även:
– att arbeta för att bidra till ökad folkhälsa genom utvecklingsarbete kring hälsa och kultur
– bidra till en bättre integration
– stärka arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda 2030

KURSUPPLÄGG

Seniorkursen med inriktning skogsträdgård, natur och hållbarhet går två dagar i veckan: tisdag och onsdag. Vi är mycket utomhus och klär oss efter väder. Tillsammans arbetar vi också i skolans skogsträdgård, var och en efter förmåga. Det finns inga förkunskapskrav, både du som kan mycket om t ex odling och du som kan lite om det är viktiga och välkomna på kursen! Tack och lov är det ju aldrig för sent att lära sig nya saker.

Vi använder boken Odla ätbart överallt av Philip Weiss och Annevi Sjöberg.

KURSTIDER 2024/2025

Höstterminen börjar måndag 19 augusti och slutar 20 december, med lov v. 44.

Vårterminen börjar torsdag 9 januari och slutar 28 maj, med lov v. 8 och 17.

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 560 kr/4 veckor för kost, Avdrag görs endast vid sjukdom stärkt av läkarintyg samt vid studieresor.  Det tillkommer också en servicekostnad på 80 kr/4 veckor. Kurslitteratur betalas av deltagaren. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

ANSÖK SENAST 15/4, 2024

Sista ansökningsdag är 15 april, 2024. Intag görs efter sista ansökningsdag i mån av plats.

 

KURSANSVARIG

Jag som är ansvarig för kursen heter Elin Stenberg Brate.  Jag har arbetat på skolan i många år och är i grunden lärare i engelska och svenska. Numera är jag ett av skolans hållbarhetsombud och arbetar med Lärande för hållbar utveckling efter studier på masternivå vid Göteborgs universitet. Jag är en entusiastisk trädgårdsodlare som nu lär mig mer om skogsträdgården tillsammans med deltagarna.

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig:

elin.stenberg-brate@olandsfolkhogskola.se

 

Ansök till kursen