Skrivarskolan Distans
Ansök nu

Skrivarskolan Distans, en ett- eller tvåårig utbildning

 

KURSEN FÖR DIG SOM VILL SATSA PÅ DITT SKRIVANDE

Skrivarskolan Distans är en heltidskurs till för dig som verkligen vill satsa på ditt skönlitterära skrivande. Som deltagare har du frihet att bestämma var och när du skriver. Alla handledare är yrkesverksamma författare. Kursen ger rätt till studiemedel. Efter att ha gått ett år kan du söka till ett andra år. (Mer om detta under rubriken ”vanliga frågor.”)

KURSEN FÖR DIG SOM VILL SKRIVA PROSA

På Skrivarskolan Distans arbetar du självständigt med ett eget prosamanus. Du deltar i ett webbaserat grupprum (5-6 skribenter) och får enskild handledning på telefon med en författare vid varje textinlämning. Inlämningarna i respektive skrivgrupp sker enligt ett rullande schema.

Speciellt för kursen är att den är anpassad efter romanformen. Du får lämna in upp till 9 000 ord (ca 25 A4-sidor) per tillfälle, vilket gör det lättare att diskutera manuset som helhet.

KURSEN FÖR DIG SOM VILL SKRIVA IGENOM HELA DIN BERÄTTELSE

Under skrivarkursen kommer du att arbeta fram ett längre prosamanus. Vid kursens slut har du kanske inte ett färdigt manus, men väl en första version (råmanus) och kunskap om hur du kan/vill skriva färdigt. Tempot är högt, för att vi under slutträffen ska kunna diskutera helhet och komposition. Du kommer att få nya infallsvinklar på din skrivprocess och du tränar upp din läsning av texter genom diskussionerna i grupprummet. En förmåga att kunna arbeta på egen hand är nödvändig. Eftersom Skrivarskolan distans är på heltid är den svår att kombinera med övrig heltidsverksamhet.

TVÅ OBLIGATORISKA TRÄFFAR

Vid kursstart och avslutning på skrivarkursen har vi två obligatoriska träffar på Öland.

Utöver de två obligatoriska tillfällena arrangerar vi en frivillig vårträff i Stockholm, då vi bland annat besöker förlag och agentur, går på museum/teater eller dylikt samt umgås och diskuterar.

 

 ANSÖKAN SENAST 15 APRIL 2024

Kursen börjar 19 augusti 2024 och slutar 28 maj 2025.

Välkommen att söka till oss på Skrivarskolan distans. Vi är nyfikna på ditt manus!

Kursansvariga

Sofia Stenström
sofia@olandsfolkhogskola.se

Jessica Schiefauer
jessica.schiefauer@olandsfolkhogskola.se

 

 

Kursansvariga

Porträtt av Sofia Stenström

Sofia Stenström

Kursansvarig Skrivarskolan
Porträtt av Jessica Schiefauer

Jessica Schiefauer

Kursansvarig Skrivarskolan