Skrivarskolan Distans Ansök nu

SKRIVARSKOLAN DISTANS, EN ETT- ELLER TVÅÅRIG UTBILDNING

Skrivarskolan Distans är en heltidskurs till för dig som vill använda det skrivna ordet i litterär form. Som deltagare har du frihet att bestämma var och när du skriver. Alla handledare är yrkesverksamma författare. Kursen ger rätt till studiemedel. Efter att ha gått ett år kan du söka till ett andra år. (Mer om detta under rubriken ”vanliga frågor.”)

På vår skrivarskola arbetar du självständigt med ett eget prosamanus. Du deltar i ett webbaserat grupprum (5-6 skribenter) och får enskild handledning telefonledes med en författare vid varje textinlämning. Inlämningarna i respektive skrivkurs sker enligt ett rullande schema.

Speciellt för kursen är att den är anpassad efter romanformen. Du får lämna in upp till 25 A4-sidor per tillfälle, vilket gör det lättare att diskutera manuset som helhet.

SKRIVARKURS SOM RESULTERAR I FÄRDIGT MANUS

Målet med skrivarkursen är att du kan arbeta fram ett längre manus till våren. Du kommer att få inspiration och ges nya infallsvinklar på din skrivprocess, du tränar upp din läsning av texter genom diskussionerna i grupprummet. En förmåga att kunna arbeta på egen hand är nödvändig. Eftersom Skrivarskolan distans är på heltid är den svår att kombinera med övrig heltidsverksamhet.

SKRIVARKURS DISTANS MED TVÅ OBLIGATORISKA TRÄFFAR

Vid kursstart och avslutning på skrivarkursen har vi två obligatoriska träffar. (Dispens kan ges om man bor utomlands.) Mer detaljer om träffarna finns under rubriken ”vanliga frågor”.

För inspiration: Den första inspirationsträffen planeras enligt deltagarnas önskemål och behov, endera i Stockholm eller Göteborg. Det kan gälla utställningar, teater eller textmässor, beroende på vad som är på gång just då. På en vårträff i Stockholm besöker vi förlag och träffas gruppvis för textdiskussioner. Gästförfattare kommer att delta vid alla träffar under din skrivarkurs.

ANSÖKAN SENAST 15 april 2021

Kursen börjar 16 augusti 2021 och slutar 27 maj 2022.
Välkommen att söka till oss på Skrivarskolan distans. Vi är nyfikna på ditt manus!

Kursansvarig
Sofia Stenström
sofia@olandsfolkhogskola.se

 

 

Ansök nu

Kursansvariga

Sofia Stenström

Kursansvarig Skrivarskolan

Stefan Gurt

Lärare Skrivarskolan
0485-56 44 52