Vanliga frågor
Ansök nu

HÄR HAR VI SAMLAT NÅGRA AV DE VANLIGASTE FRÅGORNA TILL SKRIVARSKOLAN.

Vem riktar sig kursen till?

Skrivarskolan distans passar dig som verkligen vill satsa på ditt skrivande. Kursen håller en hög takt och det är viktigt att du är motiverad. Att skriva igenom en berättelse från början till slut är utvecklande i sig. Det är först då det går att prata om komposition och helhet. Därför är målet att varje kursdeltagare till slutträffen ska ha färdigställt ett råmanus, som där diskuteras under ett långt textsamtal. Ibland behöver manuset därefter arbetas om flera gånger. De insikter och den kunskap du fått under kursens gång kommer vara dig till stor hjälp, även efter kursens slut.

Har några av era elever publicerat sig senare, eller framträtt på annat sätt?

Flera kursdeltagares manus har senare publicerats av förlag. De senaste åren har bland andra dessa kommit ut med romaner: Flora Wiström (Bonnier Carlsen), Hanna Rut Carlsson (Norstedts), Hanna de Canesie (Natur & Kultur), Nioosha Shams (Bonnier Carlsen), Lin Engdahl (Modernista), Clara Clementine Eliasson (Romanus & Selling) och Matilda Gunnarsson Rathsman (Opal), Elin Bengts (Nona), Nadine Mackell (Cappelen Damm).

Vilket är antalet elevplatser på Skrivarskolan Distans?

15 stycken.

Hur många söker till kursen?

Till läsåret 2021-22 hade vi 85 sökande.

Vad innehåller de två obligatoriska träffarna?

Båda träffar sker på Ölands folkhögskola.

Vid introduktionsträffen, fyra dagar, är det främsta syftet att deltagarna ska lära känna varandra. Under dessa dagar går vi också igenom hur konstruktiv textkritik kan ges och för samtal om den kreativa processen. Dessutom sker gruppindelning, 5 i varje grupp, där gruppdeltagarnas projektbeskrivningar och texter diskuteras.

Inför slutträffen ska det skrivna materialet under året sammanställas av var och en, och diskuteras i smågrupper. Undantag från obligatorisk närvaro på dessa båda träffar kan ges om man bor utomlands.

Var bor man under träffarna?

Vi kommer att förboka platser på Skogsby vandrarhem, som ligger mycket nära skolan. Vill man bo mer enskilt går det att boka övernattning i Färjestaden, där finns hotell. Färjestaden ligger 3 km från Skogsby och cyklar kan hyras av skolan. Kostnaden på vandrarhemmet är reducerad till 100 kronor per natt eftersom skolan betalar en del, då ni inte får plats på skolans eget internat. 120 kronor per dygn kostar maten som serveras på skolan: frukost, lunch, fika, middag.

När är dessa träffar?

Vid terminsstart: 22-26 augusti 2022 (Ankomst måndag kväll 22.8, middag på skolan.)

Slutträff: sista skolveckan i maj 2023

Inspirationsträffar: Stockholm, i slutet av januari. Vi besöker bokförlag i Stockholm, träffas en dag i grupperna för att diskutera texter ”live”, går på konstutställningar och/eller teater.

Måste man arbeta med ett skrivprojekt för att få komma in på kursen?

Ja, vi har ingen grundkurs på distans för närvarande.

Kan man söka till två år på en gång?

Nej, de som fortsätter ett år till väljs ut av handledarna. Vi strävar varje år efter att sätta ihop en klass som ska fungera väl tillsammans och ha utbyte av varandras projekt och erfarenheter. Det är alltså inte säkert att du får en plats om du redan gått kursen en gång.

Hur går gruppsamtalen till?

Vi använder Basecamp som är en app för distansarbete. Enligt ett rullande schema skickar deltagarna in texter till sitt grupprum. Det är 5 deltagare i varje grupp. Inom ett visst antal dagar ska man skriftligt ge respons på de andra deltagarnas texter.

Hur går handledningen med författare till?

Handledaren ringer upp var och en av deltagarna, och har föreslagit tider för detta via Basecamp. Om tiden passar, sitter båda med manuset framför sig och går igenom texten via telefon. Om man befinner sig utomlands används Skype eller skriftlig respons. 

Vilken kurslitteratur ingår?

Vi utgår från deltagarnas egna texter. Men det är en självklarhet att alltid läsa skönlitteratur när man skriver. Två saker gäller för att bli författare: att skriva mycket och läsa mycket.