När du blir sjuk

När du blir sjuk

Sidan uppdaterad 2022-10-11 av Åke Holm

Ölands folkhögskola arbetar för att i möjligaste mån skapa en säker arbetsplats och förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19.

Vid förändringar av allmänna råd, rekommendationer och huvudmannens restriktioner kommer vi att följa dem. Vi tar del av Skolverkets och Folkbildningsrådets rekommendationer och följer dem när det är tillämpbart för oss på Ölands folkhögskola.

Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här.

TA HÄNSYN TILL ANDRA

Visa hänsyn och tänk på din och andras säkerhet. Stanna hemma när du är sjuk. Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket.

HANDHYGIEN OCH AVSTÅND

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder. Tvättar du dig ordentligt behöver du inte handsprit. Sprita ändå händerna innan du går in i matsalen, sprita även på vägen ut.

BESÖK PÅ INTERNATET

Det är nu tillåtet att ta emot övernattande besök på internatet igen. Det är viktigt att du meddelar expeditionen när du tar emot övernattande besökare.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ SYMTOM PÅ COVID-19 (CORONAVIRUSET)

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du låta bli att träffa andra människor.

STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Anmäl till kursansvarig och till skolans expedition på info@olandsfolkhogskola.se att du är sjuk och stannar hemma.  Expeditionen ser till så att du får matlådor så länge du är sjuk. Alla möten med andra människor ska undvikas. När du är frisk är det viktigt att du meddelar expeditionen om det så att vi inte går ut med matlådor då.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

HÅLL DIG INFORMERAD

Du hittar aktuell information om Covid-19 på 1177 och Folkhälsomyndigheten.

WHO, Värlsdhälsoorganisationen har information på sin hemsida på arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska.

Vad Vi Vet är en faktabaserad sida med aktuell information.

Undvik att sprida information som inte kommer från 1177, Folkhälsomyndigheten eller annan officiell plats. Många sprider vidare information de sett på sociala media i all välmening för att hjälpa andra, men om informationen är felaktig får det motsatt effekt.