Bildning, kultur och skapande – för seniorer
Se alla bilder

Bildning Kultur och skapande – för seniorer

Kursen är en folkhögskolekurs för dig som är nyfiken på din omvärld, vill lära dig nya saker och träffa nya människor. Du har slutat jobba alternativt arbetar inte längre heltid. Vi läser, samtalar och arbetar gestaltande för att tillsammans utforska olika ämnen och sammanhang, ofta utifrån ett övergripande tema. Du kan gå kursen en eller två dagar i veckan för att ha möjlighet att välja och känna efter så du tar del efter behov och bidrar efter förmåga.

MÖTE ERFARENHET IDENTITET

En bärande idé inom folkhögskolan och därmed också för kursen är att utgå från deltagarnas kunskaper och erfarenheter. I det här fallet bygger dessa på lång livs- och yrkeserfarenhet. I mötet kring t ex aktuella frågor, studiebesök, litteratur, natur, kultur och film skapar vi utrymme för samtal där dessa erfarenheter får vara betydelsefulla. Samtidigt skaffar vi oss nya erfarenheter. Du som går kursen bidrar med det som intresserar dig. Intentionen är att delaktighet, medskapande och engagemang i kursen ska berika dig.

TRÄ METALL LERA FÄRG BETONG

Ungefär hälften av kurstiden arbetar du med olika gästlärare, alla yrkesverksamma konstnärer och hantverkare. Kursens praktiska delar handlar om hantverk inom bland annat trä, metall och lera. Det kan också handla om skapande inom måleri, textil och video. En rad yrkesverksamma hantverkare och konstnärer engageras som gästlärare. Flera av dem återkommer år efter år som mycket uppskattade lärare på kursen. En huvudtanke är att alla människor mår bra av att arbeta med sina händer och att vara kreativa.

DEMOKRATI BILDNING KULTUR

Syftet med Seniorkursen är i grunden att lära sig nya saker, att känna gemenskap och få möjlighet att lära känna nya människor. Alla folkhögskolor arbetar utifrån statens fyra syften med folkbildningen:
– att stärka och utveckla demokratin
– bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
– bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet

För folkhögskolor i Region Kalmar län gäller även:
– att arbeta för att bidra till ökad folkhälsa genom utvecklingsarbete kring hälsa och kultur
– bidra till en bättre integration
– stärka arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda 2030

BY55 BERLIN

Under läsåret kommer vi återkommande att arbeta med digitala bilder, sociala medier och digitalt kunnande i allmänhet. Våren 2023 inledde vi ett samarbete med en liknande grupp och verksamhet på Kulturring Kreutzberg / Friedrichshein i Berlin och detta samarbete fortsätter under hösten 2024.

KURSUPPLÄGG MM

Det finns tre grupper att söka till. Två grupper går två dagar i veckan, måndag-tisdag alternativt torsdag-fredag. Den tredje gruppen träffas en dag, på onsdagar. I ansökan ska du uppge vilken grupp du söker i 1:a, 2:a och 3:dje hand.

Vi samarbetar med skolans andra kurser vilket innebär möten mellan människor med olika bakgrund, kulturer och ålder. Att seniorkursens kursdeltagarna har lång erfarenhet av liv, arbetsliv och egna  intressen är också en stor tillgång när ni själva bidrar med bildvisningar, föreläsningar och idéer till studiebesök. Din bakgrund är viktig! 

Om intresse finns så planerar och genomför vi en gemensam  studieresa under vårterminen, observera att kostnaden för detta inte  ingår i kurskostnaden.  

 

Gestaltande arbete på seniorkursen.

KURSTID

19 augusti 2024 till 28 maj 2025. Du studerar en eller två dagar i veckan (onsdag, alternativt måndag / tisdag eller torsdag / fredag) mellan klockan 8:30 och 14:30. Det är paus för fika och lunch som ingår i kurskostnaden.

KOSTNAD

560 kr/4 veckor alternativt 280 kr/ 4 veckor för kosten. Avdrag görs endast vid sjukdom stärkt av läkarintyg samt vid studieresor. Servicekostnad 80 kr/4 veckor alternativt 40 kr /4 veckor. Kostnader för studiebesök kan tillkomma. Studieresa bekostas av kursdeltagaren.

ANSÖK SENAST 15/4 2024

Sista ansökningsdag är 15/4, därefter antagning i mån av plats. Kursen börjar 19 augusti 2024 och slutar 28 maj 2025. 

KURSANSVARIG

Ina Alm

ina.alm@olandsfolkhogskola.se

Ansök till seniorkursen

 

Kursansvarig

Porträtt av Ina Alm

Ina Alm

Kursansvarig Seniorkursen