VÅRA LOKALER – UTOMHUS

Folkhögskolans skolbyggnader och elevboenden ligger i en stor trädgård som vår vaktmästare Mats sköter. Ursprungligen, i början av förra seklet, hörde trädgården till Skogsbys apotek.

Här finns också utegym, fotbollsplan och grillplats.