DBT Skills in Schools
Färdigheter för livet

Alla behöver såna här färdigheter för att överleva” (citat från deltagare)

På skolan kan du lära dig färdigheter för att rusta dig för alla olika situationer som man hamnar i under sitt liv. Vi använder oss av konceptet DBT Skills in Schools, där vi arbetar tillsammans i grupp under ledning av skolans kurator. På skolan kallar vi det kort och gott för ”Skills”. 

Skills är färdigheter i att kunna koncentrera sig bättre, kunna reglera sina känslor så att man inte blir känslostyrd och kunna uppmärksamma när man blir dömande mot sig själv och får mörka tankar. Skills är också färdigheter i förstå att man är värd att bli omtyckt, att fatta kloka beslut, att minska sin impulsivitet och att göra det som fungerar för stunden. 

Skills lärs ut i grupper där vi ses en gång i veckan under läsåret. I Skills behöver man inte dela med sig av svåra och personliga tankar, vi lär oss istället färdigheter som vi ska använda i vår vardag för att kunna göra skillnad.

Skills består av fyra delar:  

Medveten Närvaro

I medveten närvaro lär du dig att hela tiden bli uppmärksam på vad du tänker och känner. Då kan du också välja var du vill ha ditt fokus och du kan öka din koncentration. Du får bl a lära dig att uppmärksamma dömande tankar som du kanske har om dig själv och att göra en sak i taget för att bli mer effektiv och spara på energi. Att vara medvetet närvarande är också grunden för att kunna använda de andra färdigheterna. 

Känsloreglering

Vet du om att det finns 9 grundkänslor? I denna del får du lära dig att förstå vad du känner och att kunna hantera det. Har man inte fått lära sig att ta hand om sina känslor så är det lätt att man istället skjuter bort känslan eller distraherar sig med tex mobilen för att slippa känna. Om du lär dig att hantera dina känslor så kommer du våga känna mer i alla situationer och njuta av alla härliga stunder i livet samtidigt som du också vågar uppleva tex oro, sorg, ilska och skam som du kanske tidigare har skjutit undan. 

Relationsfärdigheter

Att leva ett liv man trivs med innebär oftast att man behöver ha fungerande relationer. För att få det behöver man kunna stå upp för sig själv. Stå upp för det man vill och behöver. I denna del pratar vi om självrespekt och att sätta gränser för sig själv gentemot andra för att skapa goda relationer som ger glädje till livet. 

Stå ut i kris

Har du någon gång varit så arg eller skamfylld att du sagt eller gjort något som du kanske sedan fått ångra? När livet är som svårast och man riskerar att säga och göra saker som man sedan får ångra eller som blir destruktiva behöver vi färdigheter för att stå ut utan att göra situationen värre. Här pratar vi om acceptans och vi lär oss distraktion och lindring för att kunna stå ut en stund till. 

Att lära sig Skills är att investera i sig själv och ge sig själv livskunskap som man kommer ha nytta av hela sitt liv.

Vid intresse kontakta kurator Caroline Järkestig Vasquez, 073 041 1268 eller caroline.jv@olandsfolkhogskola.se.