Två genomgångar i Villa Palm
Se alla bilder

Våra första enskilda genomgångar i Villa Palm. Ibland är det bara en eller två deltagare som visar något för oss andra. Idag blev det Matilda som visade sina skulpturer samlade i projektrummet. Det blev en mindre retrospektiv! I källaren prövade Emelie att förstora upp en av sina mödosamt målade bilder genom att projicera den ut ur ett av rummen. Ett snabbt, enkelt sätt att förändra något, (ett original), som tagit väldigt lång tid att åstadkomma. Matildas skulpturer är kvar under helgen så kom förbi!