Vi finns för att… syfte 3

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. I en serie…