EMIL LJUNGESTIG PÅ STOCKHOLMS STADSTEATER

Emil Ljungestig gick på Ölands Musikteaterskola året 2011/2012. Därefter utbildade han sig på Teaterhögskolan i…

Läs mer »

Artists in Residence på Ölands folkhögskola

Onsdag den 16 november kom de första konstnärerna Sacha Huber och Petri Saarikko till Artist in…

Scenografiklass med Karin Lind

Musikteaterskolans andraårselever har under en vecka fått arbeta med scenrum, kostym, pjäsanalyser och praktiska övningar…

Läs mer »

Morgonsoffa! K 1

Konstskolan 1 hade soffprogram på måndagsforum. (Då hela skolan har möte inför veckan) Självklart med…

Läs mer »

Hopp

Att vara hoppfull i en svår tid är inte bara romantisk dårskap. Det bygger på…

Läs mer »