Hopp

Att vara hoppfull i en svår tid är inte bara romantisk dårskap. Det bygger på det faktum att mänsklighetens historia är en historia som inte bara handlar om grymhet, utan även om medkänsla, uppoffring, mod och vänlighet. Vad vi väljer att lyfta fram i denna komplexa historia kommer att avgöra våra liv.
                                                                                                                                                                                  Howard Zinn

Att arbeta att stärka och utveckla demokratin är en av de viktigaste uppgifterna för oss som studerar och arbetar på folkhögskolorna runt om i landet.

I dag är det arbetet viktigare än någonsin.

På Ölands folkhögskola försöker vi ständigt att skapa möjligheter och platser för möten och samtal som bidrar till att fler människor får större möjligheter att påverka sin livssituation, att engagera sig och delta i samhällsutvecklingen.

Bilden är från en workshop där alla på skolan samlades för att under en hel dag hitta idå©er för och organisera aktiviteter och event utanför det ordinarie skolarbetet. Det skapades grupper och klubbar som sysslar med konst, hantverk, ser på film, läser, rider, tränar och mycket mer.

Mats Brate