Om ansökan och antagning
Ansök nu

Vad krävs för att komma in på Ölands folkhögskola?

Till skillnad från när du söker in på universitet eller högskola, är det inte dina betyg som är i fokus. Vi är mer intresserade av vem du är, vad du vill och vad du behöver. Om du söker till en av våra estetiska kurser är vi nyfikna på hur din kreativitet ser ut och vilka idéer du har. Söker du till allmän kurs vill vi bland annat ta reda på dina förutsättningar att studera på heltid och tillgodogöra dig innehållet på kursen.

Kolla vad som gäller för den kurs som du är intresserad av

Olika kurser har olika ansökningsperioder och vill att du skickar med lite olika dokument. Designskolan vill till exempel se arbetsprover, medan Dokumentärfilmskolan vill höra om en film som du drömmer om att göra. Du ska också fylla i ansökningsformuläret. Du hittar mer information på varje kurs sida. Var särskilt noga med att ta reda på sista ansökningsdag för den kurs som du är intresserad av!

Hur går antagningen till?

Vid ansökningsperiodens slut går kursansvariga lärare igenom alla ansökningar, ibland tillsammans med vår erfarna studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Därefter kontaktar de dig, ibland för en intervju och ibland med ett direkt besked. Om du blivit antagen så får du lite betänketid innan du officiellt tackar ja eller nej till platsen. Terminen startar vecka 34, med inflyttning på internatet söndagen innan om du ska bo på skolan.

Kontakta oss gärna om du har frågor om hur ansökan till våra kurser funkar, eller om du vill ha hjälp med att skicka in din ansökan.