Vad händer i klassrummet egentligen?

Vad gör vi när vi inte har inriktning på Allmän kurs, egentligen? Det är olika förstås. Ibland läser vi, ibland skriver vi och vi pratar. Alltid och mycket. Om vad pratar vi då? Ja, det är också olika förstås. I gruppen hi/re inledde vi dagen i Strömstedtsalen, där höll deltagarna argumenterande tal och försökte övertyga oss lyssnare om vilken uppfinning från 1800-talet som har haft störst betydelse. åÑr det filmen, tåget, stetoskopet, taggtråden, gummikondomen eller fotografiet? Det är svårt att säga med tanke på de argument som presenterades. åÑmnet i sig var till stor del historia, men också svenska eftersom vi arbetat med argumentationsteknik och muntligt framförande (med mikrofon!). Innan presentationerna har vi pratat om goda talare och goda lyssnare samt hur man kan träna att känna sig lugnare med att prata inför andra. Vi har också tittat på Amy Cudds TED-föredrag om att inta en ”power pose” och ”fake it till you become it”.

Sen hade vi engelska. Tidigare veckor har vi diskuterat frågor som:

  • What is love?
  • How do I live a good life?
  • What does it mean to be you?
  • Does technology change our brain?

Och så har vi jämfört våra tankar med filosofernas med hjälp av BBC Radio 4s fina animationer. I dag fortsatte vi med att diskutera värdet av humaniora. Vad ger ämnen som språk, filosofi, bild, drama, historia osv oss människor. Väldigt mycket, enligt deltagarna. Det är det som får oss att orka fortsätta, det är det som föder demokrati, kultur och skapar vår identitet. Det är genom dessa ämnen som vi får en möjlighet att uttrycka oss själva, så vi inte känner oss fångade. Sådant pratar vi om i klassrummet. Och det är det som gör det så kul att vara lärare här – att få träffa och prata med alla kloka, fina deltagare!

Bilden på Amy Cudd är lånad från people.hbs.edu