Vad är detta?

Konstnären Daniel Segerberg har tillsammans med 6 elever på konstskolan 2 skapat en skulptur på en en av Kalmar länssjukhus utegårdar. Skulpturen består av återvunna delar från sängar, rullstolar etc.Allt material kommer från sjukhusets olika förråd.