V35 VERKSTAD

Nu är Basår 15-16 igång. Efter en vecka med introduktion och skissande kör vi V35 VERKSTAD. Veckan gav körkort i träverkstaden och en formgivningsuppgift – ett objekt att sitta på konstruerat som en PINNSTOL eller att arbeta med skalmodell helt enkelt.