Våren kom den 22 februari!

Vilket ledde till att undertecknad tog med sig Allmän kurs med filminriktning på en vårexkursion denna tisdag, efter fyra dar av meteorologisk vår. Fenologiskt rekord för mig (slå gärna upp ordet fenologi!) att göra en vårutflykt så här tidigt. Hassel och blåsippor blommade, gärdsmyg och sånglärka sjöng och det var hyggligt varmt. Vart tog vintern vägen? Var är snön?