Välkommen 24/1

Spridningskonferens

Under två års tid drev Ölands folkhögskola ett projekt med hjälp av Svenska ESF-rådet. Projektet var en kurs för nyanlända med fokus på företagande. Nu är det dags för oss att dela med oss av våra erfarenheter. Välkommen på spridningskonferens om Företagsam Framtid på Ölands folkhögskola 24/1 kl. 8:15 – 14.15!

Program för dagen:

08.15 Kaffe serveras i matsalen
09.00 Välkomna och presentation av dagen. Åke Holm, rektor
09.10-09.30 Bakgrunden till ESF-projektet Företagsam Framtid. Hur tänkte vi och varför? Åke Holm, Ewa Engdahl, Coompanion och Hans Engdahl, Samordningsförbundet.
09.35-09.45 Presentation av ESF-rådet
10.00-11.00 Presentation av projektets verksamhet, resultat och erfarenheter. Peter Johansson, utvärderare VOK, Ina Alm och Mathieu Vrijman, kursföreståndare samt Maria Lindmark, projektledare.
11.00-11.15 Deltagarberättelser. Det här har kursen gett mig!
11.15-12.00 Paneldiskussion ledd av Gull-Britt Johansson, chef bildningsförvaltningen Kalmar läns landsting. Medverkande Åke Holm, Henrik Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga och Valmir Jusufi, Arbetsförmedlingen.
Lunch
13.00- 14.15 Mina självklarheter är bara mina!  Birgitta Waters, Linneuniversitetet.