Utställningsmöte

Konstskolan II förbereder årets stora examensutställning på Kalmar konstmuseum. I år kommer utställningen att innehålla ett program med olika framträdanden under utställningsperioden.

Vernissage 21 april!

.