UTFLYKT med ny kurs

På den gemensamma utflyktsdagen reste alla kurser ut över Öland med bussar. Norrut, söderut, västerut och österut. Gamla kurser tog nya kurser. Nya deltagare reste tillsammans med de som redan hade ett eller annat år på skolan. Musikteaterskolans andra årskurs fick många tillfällen att både minnas tillbaka i sångform och att prata framtidsplaner tillsammans med kursledaren Johan Bernander.