Uppfriskande och annorlunda valdebatt

Inför fullsatt auditorium framträdde musikteaterskolans andraårsdeltagare i en valdebatt som både var underhållande och lärorik. Var och en av de åtta deltagarna har fått gå in i sina politiska alter egon och sätta sig in i argumentationen från vänster till höger. Efter en omgång inledningsanföranden från de åtta och en knippe snabbfrågor fick också närvarande representanter från de ”riktiga” partierna vara med. Inbjudna politiker från både riksdag- och kommunpolitiken slängde sig gärna och förtydligade och vässade till frågorna. Närvarande var alla partier utom SD och Vänsterpartiet.

På bilden syns Oliver Andersson som KD:s alter ego i talarstolen, samt en grupp av skådespelare och riktiga politiker. Fr. v. Emma Siljebråt, Maja Lundberg, Anna Eriksson, Elisabth Wanneby (MP), Amanda Nyberg, Laila Naraghi (S) och Anders Anderson (KD). På scen fanns också Ingrid Ström, Simon Lombard och Malin Sedvall.