TRANSPORT

Jörgen Platzer – kursansvarig på konstskolan II har vernissage den 7/12 på Kalmar konstmuseum. 

Läs mer på: http://www.kalmarkonstmuseum.se/transport

Utställningen är både en utveckling och en sammanfattning av många års arbete med en alldeles särskild tematik som har tydliga referenser till betydelsen av den Trojanska hästen. Som en parallell till denna klassiska list arbetar Platzer med förflyttning. I hans fall med förflyttning av estetik, artefakter och produkter. Sammanpressade skrotbilar, nylackade plåthästar, målningar och fotografier bildar tillsammans en undersökning av lokala och tydligt identifierbara föremål i ett globalt kretslopp av materia och mening. Jörgen Platzers arbetssätt ligger nära både leken och humorns vidgande sätt att fungera.
 
Jörgen Platzer gick ut Kungliga konsthögskolan 1977. Han har sina konstnärliga rötter framförallt i måleriet men arbetar också med objekt. Han har regelbundet ställt ut i Sverige men även gjort utställningar i Frankrike och i Ryssland. Platzer är sedan 1994 kursansvarig på Ölands Konstskola.