Tack alla deltagare på Basår Design

Vi, Lars och Louise, har följt med på en resa som varit fantastisk. Varje år som vi går igenom arbetsprover infinner sig ett antal fjärillar av förväntan i magtrakten som fladdrar kring vilka man valt ut. Vem kommer vi att lära känna under det kommande året? Från första till sista dag har Ni berättat om era planer och mål, och det stod tidigt klart att klassen hade många olika inriktningar och önskemål kring design. Vi har sedan åkt slalom mellan olika grenar i designträdet, och hoppas att vi suttit en stund på de flesta kvistarna. Era ambitioner och vilja att söka många olika högre utbildningar har varit mycket spännande att sporra och följa. Någon slags rekord har vi tillsammans slagit. Vi vet ännu inte hur många som blivit antagna – väntar fortfarande på ett antal besked från vissa utbildningar – men 10 intervjuer är, med bravur, genomförda. 13 kursdeltagare har tills dagens datum fått glädjande besked om sina antagningar. Men det är framför allt glädjen i att kunna följa Allas utveckling under året som får oss att minnas 2012 års kurs som ett gäng med viljan och målen att komma vidare…

…upp i det blå!

Ett stort tack för ett fantastiskt inspirerande läsår, en stor bloggkram, och ett innerligt lycka till, till Er alla.

Mycket stolta kursansvariga på Basår Design.

Louise Häggberg

Lars Gustavsson