Sofia ger Kiruna en makeover

I fredag presenterade Sofia Sundberg, lärare på konstskolan, ett omfattande projekt som hon och en grupp med andra konstnärer och landskapsarkitekter arbetar med. Det handlar om att Kiruna p.g.a. sprickbildningar i berggrunden måste flyttas, och det snart. Men vad ska bli av det bostadsområde som måste rivas? – jo, en mobil park, vars utformning Sofia nu jobbar med.