Smycke Smycka, materialworkshop K1

Under veckan har K1 arbetat i bleckplåt, spill från en industri i Nybro – Emballator. Resultatet redovisades i en serie bilder.