Skulptur

Denna vecka har Basår Design haft en gästlärare vid namn Anders Lundgren. Han har stöttat oss vid skapande av bland annat grönsaker, fötter, händer och en skalenlig modell av oss själva. Denna skulle vara placerad i ett rum och sedan fotograferad som vår slutuppgift på denna leriga och inte minst lärorika vecka.