Skrivarvecka

Denna veckan har Hälsa och Livskvalitet haft skrivarworkshop med Johan Nordbeck som gästlärare. Det har skrivits allt från små verser till självbiografier.