Skrivarskolan har uppläsning

Vi besökte Högalids folkhögskola och läste från scenen i deras cafå©. Några i publiken ville diskutera Skrivarskolan och texterna efteråt. Tre dokumentärfilmare från vår skola var också där och filmade för ett kortare projekt. Bildspel finns här från uppläsningen: