Södra Öland under romersk järnålder

På onsdagen den 2 april gjorde allmänkursarna en bussutflykt på södra Öland. Järnåldern stod i fokus denna dag som handlade om att inget normaltillstånd varar för evigt. Vi började med ett studiebesök på Ottenby fågelstation där vi fick se hur ringmärkning går till. En rödhake, en gärdsmyg och en fotogenique blåmes blev dagens fångst. Genom att märka fåglar på samma plats och samma tid varje år kan man snabbt se om något håller på att hända i vår miljö.

Vid Eketorp berättade arkeologen Marcus Apelman om varför denna borg uppfördes, och vilka funktioner den hade från 300-talet då den började byggas fram till medeltiden. Vi avslutade med att få se en ägretthäger vid Alby mosse – den svenska häckfågelfaunans senaste tillskott.