Rudiments in transformation

Här jobbar jag och den fd eleven Karl Löfberg med ett av mina tre verk Rudiments in transformation som ingår i Kalmar konstmuseums stora sommarutställning med konst i det offentliga rummet. Läs mer om övriga projekt på muså©ets hemsida.