PULS

Allmän kurs Praktisk och Bild har idag haft puls och avslutning på  några veckors arbete. Praktisk kurs har jobbat med hemslöjdskonsulenten Anders Isgren och fått kunskap om hur man täljer i trä. Bild har arbetat tillsammans med konstnären Helle Kvamme med performance. Avslutningsvis visade Pontus i Bild sin performence. En fin avslutning inför höstlovet.