Premiär på Kalmar Teater för Musikteaterskolan

Efter tio veckor lång produktionsperiod har Musikteaterskolans första årskurs nu haft premiär på den 2,5 timme långa föreställningen Brott och straff. Deltagarna har förutom skådespeleri också arbetat med kostym, dans, musik, producentarbete, rekvisita – mycket av det som sker på en ”riktig” teater. I helgen ges nu ett antal föreställningar på Kalmar Teater. Nästa vecka väntar utvärderingar, dansworkshop, vanliga lektioner och deltagarnas egna projektarbeten. Studieresan går under våren till Berlin. I början av maj hålls audition till nästa kursår. Se mer på Musikteaterskolans sida om antagningar till första och andra årskursen. Nytt för i år är ett scenografisamarbete med konstskolorna och designutbildningen.