Plats finns på Allmän kurs, Dokumentärfilmskolan och Företagsam framtid.

Vi kan fortfarande erbjuda platser på några kurser.

DOKUMENTåÑRFILMSKOLAN

Här kan du göra så mycket film du bara orkar och hinner! På vår dokumentärfilmskola har du tillgång till kamera och redigering dygnet runt. Här får du möjlighet att bli riktigt bra på något du brinner för under ett intensivt år. Läs mer här.

ALLMåÑN KURS

Här kan du läsa in grundläggande behörighet till gymnasium och högskola. Kombinera med någon av våra inriktningar, Bild, Film, Hälsa eller Praktisk. Läs mer här.

FÖRETAGSAM FRAMTID

Kursen Företagsam framtid är för dig som är över 18 år, utlandsfödd och som inte har jobb. Ta chansen och gå ett år hos oss för att sedan kunna starta ett företag som du vill ha det! åÑr du bra på att sy, laga mat, renovera hus eller möbler, bokföring, trädgårdsarbete, hantverk, datorer  eller någonting helt annat? På den här kursen får du lära dig starta företag, ensam eller tillsammans med andra. Läs mer här.