PERFORMATIV MODELLERING (UTAN MODELL)

Ett försök att underordna blicken och undersöka kropp och rum med full sinnesnärvaro. Vi överlevde denna gång också. Vad är skillnaden mellan performativ och performance, vet ni det?

Arijana & Konst1:an