Ny text- Riksteatern

Timo Hedberg i årets kurs har med en dramatext som ska läsas upp på Byteatern i Kalmar. Sandra Norrgård ur förra årets kurs likaså, på Byteatern. Lisen Båverud Olsson ur förförra årets kurs får sin text uppläst på Dramalabbet i Stockholm. ”Ny text” anordnas av Riksteatern och delas upp i olika distrikt i Sverige. Dramatexterna läses upp av skådespelare. På Byteatern i Kalmar läses de också upp av Musikteatereleverna från skolan.

http://nytext.riksteatern.se/