Nationalitets byte!

För kännedom.

Seniorakademiens elever har bytt nationalitet de har blivit SPANJORER

allt enligt Malins dotter.

Mvh.Ulf