musikteatern har stor kollationering

Musikteaterskolans alla deltagare, både första och andra årskursen, är samlade för ett samarbete. I dag var det kollationering då pjäsen ”Lejonporten” lästes och riktlinjerna för det kommande samarbetet presenterades. Utomhusförestöällningar väntas i månadsskiftet september/oktober.